STEPRO - stavebně technické průzkumy -
ctverce jako logo

Naše firma spolupracuje se soudním znalcem Ing. Petrem Procházkou. Tento soudní znalec vypracovává posudky v oborech ekonomika - oceňování nemovitostí a stavebnictví - stavby obytné a občanské.

Předmětem posudků bývá obvykle:

  • ocenění nemovitostí pro účel převodu na katastru nemovitostí (dědické řízení, prodej apod.)
  • posouzení vad a poruch stavebních konstrukcí (základy, svislé i vodorovné nosné i nenosné konstrukce, střešní konstrukce, krovy)
  • posouzení kvality stavebních prací (provedení dlažeb a obkladů, provedení omítek, SDK konstrukcí, podlah aj.)
  • posouzení rozestavěnosti v případě ukončení smluvního vztahu se stávající stavební firmou atd.

Znalecké posudky mohou navazovat na výsledky stavebně technického průzkumu, na kterém v případě potřeby spolupracujeme.

Ing. Petr Procházka


ctverce jako logo
Kontakt
Osoby:
Ing. Jaroslav Jankovský
+420 739 204 175
Ing. Dana Šašková
-
Adresa:
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
E-mail:
Copyright © 2011-2019 STEPRO