STEPRO - stavebně technické průzkumy - Mykologie
ctverce jako logo

Mykologie

MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ (DŘEVĚNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE, KROVY)

mykologie mykologieDřevěné stropní konstrukce jsou obvykle skryté, částečně i zazděné ve zdivu. V případě plánované rekonstrukce je nutné tyto konstrukce odhalit v sondách či celoplošně a zaměřit pro možnost statických výpočtů. Důležitým úkolem je ale také zjistit jejich stav z hlediska napadení dřevokazným hmyzem či dřevokaznými houbami. Prohlídku provádí mykolog, který na základě výsledků průzkumu navrhne i další postup při ochraně dřevěných konstrukcí tak, aby mohly spolehlivě sloužit další desetiletí.

Mykolog také provádí prohlídku krovu. Krov je prohlédnut prvek po prvku. Případné zazděné části krovu se částečně odhalují (vybourání kapes), aby je bylo možné také zkontrolovat.

Na základě průzkumu mykolog opět navrhuje další opatření (použití ochranných a konzervačních prostředků, použití protipožárních prostředků či jiná konstrukční opatření). Návrh opatření slouží k tomu, aby krov mohl nadále sloužit svému účelu. Krov se buď opraví, zamezí se zjištěnému zatékání a případné poškozené prvky se ošetří, zesílí nebo zcela nahradí. Po provedení oprav a ochrany je pak krov možno ponechat ve stávajícím stavu, nebo prostor půdy využít pro vybudování půdní vestavby. V případě vybudování vestavby je předchozí mykologický průzkum a následná sanace a konzervace zvláště nutná, neboť půdní vestavba učiní konstrukci krovu na desítky let nepřístupnou pro jakoukoliv kontrolu.


ctverce jako logo
Kontakt
Osoby:
Ing. Jaroslav Jankovský
+420 739 204 175
Ing. Dana Šašková
-
Adresa:
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
E-mail:
Copyright © 2011-2019 STEPRO